Kompanije više ne mogu preprodavati vaše podatke bez privole: ‘GDPR će globalno dovesti do veće zaštite podataka’

Esencija GDPR-a je da korisnik zna za što se njegovi podaci koriste. To mu se mora objasniti jednostavnim jezikom, kako bi mogao dati privolu’, pojašnjava nam konzultantica Ana Keglović Horvat Da hrvatske kompanije nisu bile spremne za primjenu GDPR-a potvrđuje pad web stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka. Mnogi su implementaciju odgađali do zadnjih trenutaka.…